Some Alt Text

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

   Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

 

   Проектът се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Допълнително обучение по БЕЛ

Дейност 2 Назначаване на 2 помощник-възпитатели, 1 образователен медиатор, логопед и психолог

Обща информация за проекта

 „Зелена класна стая - към природата с любов“

 

На 27.10.2022 г. официално беше открит еко кът със съоръжения за игра и биоградина в двора на Детска градина „Атанас Неделчев“.

Лентата на новия обект прерязаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на детската градина Весела Стойкова и кметът на град Бяла черква Албена Тодорова.

Проектът за изграждане на новия детски еко кът е реализиран в рамките на Националната кампания „Обичам природата - и аз участвам“ на тема „Зелена класна стая - към природата с любов“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Общата стойност на проекта е 8 042 лева, в това число 7 500 лева са от финансиращата програма и 542 лева e съфинансирането от бюджета на детската градина.

С реализираните проектни дейности е изграден еко кътът, в който са монтирани две беседки с маси и пейки, детска люлка и комбинирано съоръжение, предназначени за обучение сред природата, за отдих и занимателни игри на открито. Създадена е достъпна среда и е улеснен достъпът до беседките за деца с двигателни затруднения.

Изградена е биоградина, в която са засадени билки и подправки. За засаждането им помогнаха уредниците на Къща-музей“Цанко Церковски“, Исторически музей, Природонаучен музей гр.Бяла черква, и НЧ“Бачо Киро-1869“.

Монтирани са кошчета за разделно събиране на отпадъците и два компостера за получаване на биоразградима маса, която по-късно ще се използва за наторяване на билките и подправките в биоградината.

На откриването на детската площадка г-жа Стойкова благодари на Община Павликени, Кметство Бяла черква и Кметство с.Вишовград за оказаната подкрепа и съдействие при реализирането на проекта, както и на всички спонсори дарили билки за биоградинката, а това са:

-  фирма „Цики“ – с управител Цанко Хр.Цанков;

- Фирма „Шаки“ с управител Али Алиев;

- „Екзотика“ ЕООД с управител Даню Ангелов;

- Фирма „Полипласт“ с управител Георги Василев;

- Валентин Вълчев

- „Градински център“ гр.Пловдив с управител Мирослав Караиванов;

-Ралица Димитрова;

- Диана Митева;

- Божидар Воденичаров.

 

Събитието беше отразено в:

 

www.24chasa.bg

www.darik.bg

www.trud.bg

www.dnesbg.com

 

 

Обява свободни длъжности по проект „Качествено и достъпно образование - Мисията възможна" - 13.10.2021 г.

Автобиография на кандидатите

Декларация по образец

Заявление за участие в подбор

Обява свободни длъжности по проект „Качествено и достъпно образование - Мисията възможна" - 21.04.2021 г.

Автобиография на кандидатите

Декларация по образец

Заявление за участие в подбор

Формуляр за оценка на кандидата за психолог

Формуляр за оценка на кандидата за преподавател, психомоторна стая

проекти

About

Some Alt Text