Връзка с нас 

Some Alt Text

Детска градина "Атанас Неделчев"

гр. Бяла черква, п.к. 5220

ул. "Райко Даскалов" № 16

Директор: Весела Стойкова

телефон: 0890116050

e-mail: info-301606@edu.mon.bg

администратор на сайта: ts.georgiev@abv.bg