Въведете вашето съдържание тук
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Информираме Ви, че от 01.07.2023 г. ДГ„Атанас Неделчев“ гр.Бяла черква работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  който се реализира  и  финансира  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. , съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
На 27.10.2022 г. официално беше открит еко кът със съоръжения за игра и биоградина в двора на Детска градина „Атанас Неделчев“.Лентата на новия обект прерязаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на детската градина Весела Стойкова и кметът на град Бяла черква Албена Тодорова.Проектът за изграждане на новия детски еко кът е реализиран в рамките на Националната
Днес децата от ДГ "Атанас Неделчев" отбелязаха 153 години от рождението на Цанко Церковски в Къща-музей "Цанко Церковски"
Колектива на детска градина ,,Атанас Неделчев" пожелава на всички деца и родители успешна и здрава учебна година, изпълнена с много хубави емоции, съчетани с хиляди усмивки !
На основание чл. 259, ал. 1 от Закон за предучилищно и училищно образование, чл.19,ал.2, т. 10 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие научителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с реализация напроект BG05M2OP001-3.023-0002 „Качествено и достъпно образование - Мисиятавъзможна!“. Договор за предоставяне на безвъзмездна